×

Vidste du, at ...

Når du som privatkunde bestiller varer i vores shop, får du som en del af bestillingsforløbet mulighed for at oprette en gratis kundekonto, hvor dine bestillinger bliver gemt. Du sætter blot kryds i det lille felt ’Ja tak, jeg vil gerne have oprettet en gratis konto hos dæk.dk’ – så opretter vi kontoen for dig. Via log-in i Mit dæk.dk vil du herefter til enhver tid kunne se dine tidligere bestillinger i shoppen.

FRI FRAGT I DANMARK PÅ ALLE ORDRER

Handels- og leveringsbetingelser for køb af varer på dæk.dk

Indhold:

 1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
 2. Bestilling
 3. Priser og betaling
 4. Betaling med betalingskort og MobilePay
 5. Levering
 6. Forsendelser med fragtmand
 7. Undersøgelse af varen
 8. Fortrydelsesret
 9. Reklamation
 10. Ansvar
 11. Lovvalg og værneting
 12. Dine personlige oplysninger
 13. Forbehold for trykfejl m.v.
 14. Force majeure
 15. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
 16. Henvendelse til kundeservice
 17. Adresse

 

1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Samtlige oplysninger (herunder nærværende handels- og leveringsbetingelser) på dæk.dk er på dansk, og aftalen indgås på dansk. Disse handels- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer via dæk.dk.

 

2. Bestilling

Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil du på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og leveringsomkostninger, og du vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl. Efter din bekræftelse af bestillingen vil du modtage en e-mail med en ordrebekræftelse. Det er vigtigt, at du gennemgår bekræftelsen og informerer dæk.dk, såfremt ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Ordren vil blive opbevaret af dæk.dk, og den vil desuden være tilgængelig på hjemmesiden under ’Mit dæk.dk’, når ordren er afgivet, såfremt du ’vinger af’ i boksen, der tilbyder dig denne mulighed.

 

3. Priser og betaling

Alle priser på dæk.dk er i danske kroner og inklusive moms og andre afgifter, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.

 

4. Betaling med betalingskort og MobilePay

Varer, der købes på dæk.dk, betales med kreditkort eller MobilePay. Beløbet trækkes først på din konto, når ordren er afsendt eller afhentet i en af vore butikker. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Der betales ikke gebyr for at bruge kreditkort på dæk.dk. Du kan betale med følgende kreditkort: Dankort, VISA/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, JCB, American Express - samt via MobilePay. De data, du oplyser i forbindelse med et online køb betalt med betalingskort, er krypterede.

 

5. Levering

Når du bestiller varer på dæk.dk, kan du i forbindelse med ordreafgivelsen bestemme hvilken af tre mulige leveringsformer, du ønsker:

a) Vi monterer, afbalancerer og foretager hjulskift for dig – du vælger i hvilken af vores afdelinger, dette finder sted (pris fremgår).

b) Du afhenter dine varer hos os – du vælger i hvilken af vores afdelinger (pris fremgår).

c) Du får dine varer leveret til en adresse, du opgiver i forbindelse med købet. Fragtprisen fremgår i bestillingsforløbet.

Ønskes varen leveret uden kvittering for modtagelse, sker det for kundens egen risiko.

Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen. Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, vil du snarest muligt blive underrettet.

 

6. Forsendelser med fragtmand

Det er modtagerens ansvar, at ejendommen er tilgængelig for transportørerne til levering, samt at transportørerne vurderer, hvor de kan køre med deres biler. Findes det ikke forsvarligt at levere på det aftalte sted, eller er det ikke fysisk muligt at levere varen grundet forholdene på leveringsstedet i øvrigt, kan levering ikke finde sted som aftalt, og der må derfor aftales omlevering. Det samme vil ofte være gældende for leverancer på ikke-brofaste øer. Omkostninger til omlevering betales direkte til transportøren og afholdes ikke af dæk.dk. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at det er modtagerens ansvar, at forholdene på leveringsstedet er således, at levering af den pågældende vare kan finde sted.

 

7. Undersøgelse af varen

Dæk.dk gør opmærksom på, at der straks efter modtagelsen af varer fra dæk.dk bedes undersøgt for fejl og mangler og skader i øvrigt. Ser forsendelsen eller leverancen beskadiget ud, bør modtagelse afvises. Skulle der efterfølgende være noget at bemærke, bedes dette oplyst til dæk.dk senest 14 dage efter modtagelsen af varerne.

 

8. Fortrydelsesret

Fortryder du dit køb, har du ifølge gældende lovgivning 14 dages fuld returret fra den dag, hvor varen er leveret til dig.

Fortrydelse skal ske ved, at du, inden fortrydelsesfristens udløb, skriftligt meddeler os, at du ønsker at fortryde dit køb - det kan gøres via dette link. Det er ikke nok, at nu blot nægter levering eller modtagelse af varen.

Du kan fortryde dit køb uden begrundelse.

Returneringen skal ske senest inden 14 dage efter, at der er givet meddelelse om fortrydelsen. Vi henstiller til, at du tager kontakt til dæk.dk inden returneringen for hurtigere og nemmere behandling heraf.

Varen returneres til den af dæk.dk’s (A/S Ovethis) afdelinger i Danmark, varen er hentet i eller – hvis varen er sendt – til A/S Ovethi, Odensevej 35, 5591 Gelsted.

Du skal selv betale de omkostninger, der er forbundet med returneringen af varen, og du skal være opmærksom på, at såfremt du har valgt en anden leveringsform, da du købte varen, end en af dem vi tilbød dig, så tilbagebetales ekstraomkostninger som følge af dit valg af denne leveringsform ikke.

Returretten forudsætter, at varen returneres i væsentligt samme emballage og stand, som den blev leveret i. Du hæfter for en evt. værdiforringelse, der skyldes anden håndtering, end den der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Med andre ord, må du altså besigtige varen på samme måde, som hvis du handlede i en fysisk butik, men du må ikke gøre reel brug af varen. Fortrydelsesretten bortfalder, såfremt varen opbevares, behandles eller bruges på en måde, der helt åbenbart forringer varens salgsværdi.

Ved fortrydelse af dit køb vil det beløb, du har indbetalt til os, blive tilbagebetalt på samme kreditkort, som er anvendt i forbindelse med købet, dog vil en evt. værdiforringelse, som du hæfter for, blive fratrukket beløbet.

Tilbagebetaling sker senest 14 efter, at du har givet meddelelse om, at du vil gøre brug af din fortrydelsesret. Vi forbeholder os dog ret til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget dokumentation for, at varen er returneret.

 

9. Reklamation

Du har 24 måneders reklamationsfrist på alle varer i henhold til Købelovens regler. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at fejlen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Der skal reklameres inden for rimelig tid efter, at skaden er konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget. Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal du altid kontakte dæk.dk, inden du returnerer varen. Du bedes ved returnering angive en komplet beskrivelse af fejlen. Husk, at varen skal returneres i forsvarlig emballage. Såfremt du sender varen, bedes du ligeledes sørge for at få en kvittering på forsendelsen, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. Varen returneres til den af dæk.dk’s (A/S Ovethi’s) afdelinger i Danmark, varen er hentet i, eller - hvis varen er sendt – til A/S Ovethi, Odensevej 35, 5591 Gelsted. Varer skal til enhver tid returneres på samme måde, som de er leveret. Er varen leveret af fragtmand eller andet transportfirma, returneres varen på samme måde. Der gøres opmærksom på, at forsendelser pr. efterkrav ikke modtages.

 

10. Ansvar

Dæk.dk påtager sig ikke noget ansvar, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Dæk.dk kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

 

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole med Retten i Odense som værneting.

 

12. Dine personlige oplysninger

For at du kan indgå en online aftale med dæk.dk, må du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

• Navn

• Adresse

• Telefonnummer

• E-mail adresse

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at have en præcis modtager af varerne samt for at kunne levere varen til dig, hvis dette er aktuelt. Personoplysningerne registreres hos dæk.dk og opbevares i minimum fem år. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til dæk.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos dæk.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til dæk.dk via e-mail webshop@ovethi.dk.

 

13. Forbehold for trykfejl m.v.

Dæk.dk tager forbehold for tryk- og billedfejl, udsolgte varer samt moms- og afgiftsændringer.

 

14. Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er dæk.dk ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for dæk.dk's kontrol. Eksempler - men ikke udtømmende - på force majeure er usædvanlige naturforhold, oversvømmelser, krig, optøjer, terror, hærværk, arbejdsstridigheder, eksport- og importindskrænkninger, valutarestriktioner, restriktioner af driftsmidler, anbefalinger fra myndigheder om sundhedskriser, epidemier eller lignede og mangel på eller forsinkelse af varer fra underleverandører, som skyldes de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

15. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

 

16. Henvendelse til kundeservice:

Webshop kundeservice

Tlf.: +45 63 17 31 10

Mandag - fredag kl. 8.00 - 16.30

Mail: webshop@ovethi.dk 

 

17. Adresse:

A/S Ovethi

Odensevej 35, 5591 Gelsted

Cvr.nr.11 56 29 49

Telefon: 64 49 10 63

×

Brug for hjælp?

Går du i stå, når du skal bestille dæk, så kontakt os. Vi sidder klar ved telefonerne i åbningstiden, og har du brug for hjælp uden for vores åbningstider, kan du sende os en mail, som vi vil besvare hurtigst muligt.

Kender du ikke størrelsen på dine dæk, så lad Jesper hjælpe dig med at finde dem:

Din kontaktperson
Jesper Rasmussen 63 17 31 10 webshop@ovethi.dk

Skriv dit telefonnr. og vi ringer dig op hurtigst muligt!